2500.00 zł Zajęcia artystyczne dla dzieci

Data publikacji: Luty 15, 2020
 • Miejsce: Polska

Celem studiów jest zebranie praktycznych doświadczeń i rozwinięcie umiejętności warsztatowych w zakresie muzyki, plastyki i teatru, pogłębienie rozumienia percepcji i ekspresji dziecięcej oraz wpływu zajęć artystycznych na rozwój twórczego myślenia i kreatywności, także w innych dziedzinach.

Słuchacze rozwiną umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia zajęć i projektów artystycznych z dziećmi, w tym także, organizowania przestrzeni sprzyjającej rozmaitym aktywnościom.
Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic i placówek opiekuńczych, opiekunów dziecięcych, pracowników ognisk artystycznych, placówek terapii zajęciowej, instytucji kultury, osób zajmujących się edukacją domową.

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Skontaktuj się ze ogłoszeniodawcą


Podobne ogłoszenia

 • Terapia zajęciowa z arteterapią
  Terapia zajęciowa z arteterapią
  Kursy i szkolenia - - Luty 15, 2020 2500.00

  Studia pozwalają na zdobycie dodatkowych kompetencji terapeutycznych wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych, wykorzystując terapię zajęciową i arteterapię w praktycznym zastosowaniu. Kierunek przygotowuje studenta do pracy z pacjentem / klientem / p...

 • Kompetencje pedagogiczne dla osób nie będących nauczycielami – STUDIUM
  Kompetencje pedagogiczne dla osób nie będących nauczycielami – STUDIUM
  Kursy i szkolenia - - Luty 15, 2020 2500.00

  Studia mają charakter doskonalący. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające budować dobre relacje z dziećmi i młodzieżą (w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz dorosłymi w codziennych sytuacjach zawodowych, a w kons...

 • Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie
  Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie
  Kursy i szkolenia - - Luty 15, 2020 2500.00

  Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej oświatą z poziomu organu prowadzącego. Słuchacze wyposażeni zostaną w wiedzę oraz praktyczne narzędzia wzmacniające sprawność organizacyjną i efektywność usług edukacyjnych. Przygotu...