Nowe kierunki studiów na szczecińskich uczelniach

Czasy, w których króluje niż demograficzny, a ministerialne pieniądze podążają za studentami, przyniosły wiele komplikacji także szczecińskim instytucjom edukacyjnym, jednak dla samych studentów zmiany wynikłe ze zmniejszania się ich grona, okazują się bardzo korzystne. Świadczyć o tym może choćby wciąż poszerzająca się oferta edukacyjna prywatnych i publicznych uczelni, które co roku zachęcają młodych ludzi do studiowana nowych atrakcyjnych kierunków. W tym roku propozycje są wyjątkowo ciekawe.[more]

 

Konkurencyjna oferta uniwersytetu

Na rok akademicki 2015/16 Uniwersytet Szczeciński przewidział nowości na wielu swoich wydziałach. Humaniści mają do wyboru naukę niemieckiego z drugim językiem obcym oraz iberystykę. Dużym zainteresowaniem powinny się także cieszyć takie kierunki jak komunikacja medialna i wizerunkowa czy managment instytucji publicznych i public relations. Widać, że szczecińska uczelnia stara się sprostać wyzwaniom nowoczesności i zapewnić swoim przyszłym absolwentom jak najlepszy start w życiu zawodowym. Ta tendencja widoczna jest na wszystkich wydziałach, czego ciekawym przypadkiem jest nauczany na Wydziale Przyrodniczym od tego roku kierunek genetyka i biologia eksperymentalna.

 

Inne uczelnie też nie zawiodły

Cieszący się od lat dużą renomą Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, także ma kilka nowości dla wstępujących w jego progi. Wśród najciekawszych propozycji wyróżnić można chłodnictwo i klimatyzację oraz medycynę roślin.

Równie konkurencyjny jest Pomorski Uniwersytet Medyczny. Trwająca wciąż rekrutacja pokazała, że jak zwykle największym zainteresowaniem cieszą się kierunki kształcące przyszłych lekarzy i stomatologów, jednak nowe propozycje także zyskują coraz większe rzesze studiujących, szczególnie jeśli chodzi o tak popularne i ,,przyszłościowe” dziedziny jak dietetyka czy kosmetologia.

 

 

Oprócz uczelni państwowych, w Szczecinie działa także wiele szkół niepublicznych takich jak Collegium Balticum czy kolegia językowe. Oprócz propozycji studiów pierwszego i drugiego stopnia, mają one bardzo bogatą ofertę studiów podyplomowych, na których można doskonalić swoje wcześniej zdobyte umiejętności zawodowe.