Regulamin

  1. Serwis Ogłoszenia Szczecin jest serwisem internetowym przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń dronych dla mieszkańców i firm Szczecina oraz okolicprzez osoby fizyczne i firmy.
  2. Ogłoszenia zwykłe, prezentowane przez 3 miesiące od daty dodania, są bezpłatne.
  3. Istnieje możliwość dodawania ogłoszeń uprzywilejowanych i wyróżnionych. Są to usługi płatne.
  4. Więcej informacji »
  5. Zabrania się dodawania jednakowych ogłoszeń (dotyczących tej samej oferty) do różnych kategorii. Należy wybrać jedną, najbardziej odpowiednią kategorię ogłoszenia.
  6. Ogłoszenia powinny być pisane zgodnie z zasadamii polskiej gramatyki, ortografii i interpunkcji. Podstawowe zasady: duże litery tylko na początku zdania i nazw własnych.
  7. Zabrania się dodawania ogłoszeń bez podania danych kontaktowych (nr telefonu lub e-mail).
  8. Zabrania się dodawania ogłoszeń reklamujących strony internetowe i niezgodnych z prawem.
  9. Redakcja serwisu zastrzega prawo usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny. Ogłoszenia niezgodne z regulaminem będą usuwane natychmiastowo.
  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje redakcja serwisu.